Corona/online

Om de veiligheid voor alle partijen rondom COVID-19 zo goed mogelijk te waarborgen, heb ik in mijn lespraktijk een aantal basisregels ingevoerd:

-iedereen fluit met een plastic ‘spatschermpje’ op het kopstuk

-tussen de leerling en de docent staat een groot scherm (2,20 meter hoog)

-de afstand tussen leerling en docent wordt zo groot mogelijk gehouden

-de ruimte wordt optimaal geventileerd en gelucht                                        (NB: buitentemperatuur=ongeveer de binnen temperatuur...)

-zowel de docent als de leerling is verantwoordelijk om bij COVID-gelijkende klachten geen LIVE-lessen te volgen

-de leerling kan ten alle tijden ONLINE les krijgen! (ZOOM)

f0736b29-f33e-43ac-ae54-8b965fa2e298
© H.Fey-Berg augustus 2021